MATERIALISME OVERWINNEN

 

Door de mogelijkheid NIET uit te sluiten

Dat jij verder leven zult na je dood

Komt jouw menselijkheid meer naar buiten

En jouw persoonlijkheid wordt vergroot

 

Jouw blik op het leven wordt dan ruimer

Je verantwoordelijkheidsgevoel neemt toe

Je ontwaakt uit een stoffelijke sluimer

En je komt meer aan het geestelijke toe

 

't Materiële krijgt over jou minder macht

Dus ga je je vrijer en vrediger voelen

Je wordt ook meer zelfstandig en zacht

En je richt je op edeler levensdoelen

 

Voor je medemens krijg je meer gevoel

En voor de natuur krijg je meer respect

Jouw leven zelf krijgt een hoger doel

Omdat je de diepte in jezelf ontdekt

 

Jouw menselijkheid komt meer naar buiten

En jouw persoonlijkheid wordt vergroot

Door de mogelijkheid niet uit te sluiten

Dat jij verder leven zult na je dood.

 

 

auteursrechten

levengedicht door Giel Heijmans

 

 

 

 

 

MATERIALISTISCHE

LEVENSOVERTUIGING

 

De materialist vergeet

Dat ie helemaal niet weet

Wat er gebeurt met z'n geest

Als z'n lichaam 'er is gewéést'

 

Het is niet uitgesloten

(Dat is hem wellicht ontschoten)

Dat z'n leven verder gaat

Die mogelijkheid bestáát!

 

Onzichtbaar, want z'n geest

Is nú ook niet zichtbaar geweest

Het is wellicht maar schijn

Dat de dood het einde zal zijn.

 

 

 

auteursrechten

levengedicht door Giel Heijmans

 

 

 

 

 

NIETS EINDIGT ZOMAAR

 

Ziet u uw geest als onsterfelijk

Dan voelt u zich ook verantwoordelijk

Voor de gevolgen van wat u nu doet

En voor fouten die u ooit goed-maken moet.

 

 

 

auteursrechten

levengedicht door Giel Heijmans

 

 

 

 

 

LEVEN BLIJFT LEVEN

 

Alles wat leven heeft

Wat ademt en warmte geeft

Zal eeuwig blijven bestaan

Zal nooit verloren gaan

 

Als 't lichaam 't heeft begeven

Zal de geest verder leven

Het dode lichaam verstijft

Maar de levenskracht blijft

 

De geest is onsterfelijk

Het lichaam is bederfelijk

Gaat dát het nou begeven

Zal_de_geest toch verder-leven

 

Ééuwig duurt het leven

Maar sterven duurt maar even

Wie 't ziet als een overgang

Die is daarvoor niet bang

 

Jij bent 'n levenskracht

Energie van de hoogste macht

Energie die wel kan verfijnen

Maar nóóit kan verdwijnen!

 

 

 

auteursrechten

levengedicht door Giel Heijmans

 

 

 

 

 

 

VOORTLEVEN

 

Uw dood is echt niet uw eind

Hou daar rekening mee, voortaan

Sterven is dus niet wat het schijnt

Maar een overgang naar_'n_ander bestaan

 

Ook verantwoordelijkheid over_wat u deed

Houdt niet op als u dood zult gaan

De gevolgen van veroorzaakt leed

Volgen u naar dat volgend bestaan.

 

 

 

auteursrechten

levengedicht door Giel Heijmans

 

 

 

 

OOK 'N GELOOF

 

Het materialisme is

In feite ook een geloof

't Is eigenlijk meer 'n gemis

Voor de geest is men doof

 

Men gelooft slechts wat men ziet

Maar vergeet dan wíé er kijkt

En die kijker ziet men niet

Daar het oog niet zo ver rijkt

 

De geest zou men liefst ontkennen

En de mens als 'n computer zien

Men wil er liever weg voor rennen

En onbelangrijk maken bovendien

 

Men vertrouwt alléén op 't meetbare

En op wat men nu kan genieten

Op 't maatschappelijke en grijpbare

En de geest... laat men schieten

 

In 'n hiernamaals gelooft men niet

Daar dit 'niet te bewijzen valt'

Dus 't interesseert hen geen biet

Of men nu die toekomst verknalt

 

Maar... men kan ook niet bewijzen

Dat er géén hiernamaals bestaat

En de geest niet verder gaat reizen

Wanneer het lichaam sterven gaat

 

Die MOGELIJKHEID sluit men uit

Alsof men dit zéker weet

Dit is dus 'n geloof en besluit

't Is dat u dit niet vergeet!

 

 

 

auteursrechten

levengedicht door Giel Heijmans

 

 

 

 

 

 

LAAT HET IN HET MIDDEN

 

Wel of niet na de dood verder leven

Men kan er in geloven en er op hopen

Óf men gelooft: ik leef alleen nú even

Maar de wijze laat beide mogelijkheden open

 

Wie echter zegt dat er dan zéker niets bestaat

Die weet dan toch niet waar ie over praat!

Sluit dus niet uit dat de mogelijkheid bestaat

Dat na uw sterven uw leven verder gaat!

 

 

 

auteursrechten

levengedicht door Giel Heijmans

 

 

 

 

 

ALS JE GELOOFT

 

Als de mens meer gaat geloven

Dat z'n leven verder gaat

(Op de aarde of 'hier boven')

Reeds nu was ie daarmee gebaat

 

Verder-leven na de dood

Indien je daar in gelooft

Wordt jouw mens-zijn vergroot

En de macht der materie gedoofd

 

Maar ook je vluchtweg verdwijnt

Als je jezelf zou willen doden

Want jouw leven heeft geen eind

En_je_leed verdwijnt niet onder de zoden

 

Maar ook je eigen verantwoordelijkheid

Eindigt_dan niet meer bij jouw sterven

In het leven zit rechtvaardigheid

Dus zul jij gevolgen van je daden erven

 

Het geloven in een verder-leven

Zal jouw leven zeker verrijken

't Zal er diepte en zin aan geven

Zo moet je 't eigenlijk ook bekijken.

 

 

 

auteursrechten

levengedicht door Giel Heijmans

 

 

 

 

 

WIJ GELOVEN

 

Mijn partner en ik geloven

Dat we verder-leven 'hierboven'

Wanneer we klaar zijn hieronder

Wíj geloven in dit wonder

 

Het wonder dat echt bestaat

Dat je leven steeds verder gaat

Steeds verder ook na de dood

Ja, dát maakt ons leven groot

 

Dit geloof is realisme

Is slimmer dan materialisme

Want energie gaat nooit verloren

Wat híér sterft, wordt dáár geboren

 

Mensen die bijna-dood zijn geweest

Beleefden dingen met hun geest

Die uit hun lichaam was gevlogen

Dat ze zagen liggen met hun geestelijke ogen

 

Ook in de natuur bestaat er geen 'stop'

De zomers volgen de winters op

En na iedere nacht komt een dag

Zodat alles en iedereen groeien mag

 

Ook onze liefde zal altijd schijnen

En zal nooit in het niets verdwijnen

En onze wilskracht zal steeds herrijzen

Daarvan kan niemand het tegendeel bewijzen.

 

 

 

auteursrechten

levengedicht door Giel Heijmans